TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky pro přihlášky ochranných známek

Předmět smlouvy či objednávky

Předmětem smlouvy či objednávky je závazek Dodavatel podat prostřednictvím datové schránky či jinou vhodnou formou přihlášku pro ochrannou známku Úřadu pro průmyslové vlastnictví a závazek Odběratele za toto podání řádně a včas zaplatit smluvenou částku.
 

Ujednání:

1. Definice přihlášky:

Přihláška je připravena Dodavatele přesně dle zadání Odběratele. Dodavatel nenese na obsah přihlášky žádnou odpovědnost. Ta leží výhradně na straně Odběratele, který plně odpovídá za její obsah a přijímá veškeré následky z toho plynoucí - např. zamítnutí přihlášky či průtahy spojené s procesem schvalování ochranné známky.

2. Přílohy přihlášky:

Přílohy přihlášky - zejména plná moc, vyobrazení a další jsou dodávány Odběratelem Dodavateli pokud není ve smlouvě či objednávce vysloveně uvedeno jinak. Dodavatel nenese na obsah příloh žádnou odpovědnost. Ta leží výhradně na straně Odběratele, který plně odpovídá za jejich obsah a přijímá veškeré následky z toho plynoucí - např. zamítnutí přihlášky či průtahy spojené s procesem schvalování ochranné známky.

3. Správní poplatek

Správní poplatek, pokud není výslovně uvedeno jinak hradí Odběratel na účet, s variabilním symbolem a v částce, kterou je mu Dodavatel povinnen sdělit a to nejpozději do 7mi dnů od podání přihlášky.

4. Termíny

Odběratel a Dodavatel berou na vědomí, že termíny a proces schování ochranné známky je výhradně věcí registrační autority - tedy Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Dodavatel je povinnen přihlášku podat nejpozději do 1 roku od objednání Odběratelem v případě, že není výslovně uvedeno jinak.

5. Zřeknutí odpovědnosti

Dodavatel není ze své pozice odpovědný za úspěšný proces dokončení registrace ochranné známky. Jeho aktivita končí činem podání přihlášky.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600